செய்திகள்

சிறுபோக செய்கைக்கு அரசாங்கம் உதவி

Base 1

விவசாயிகள் அச்சமின்றி சிறுபோகச் செய்கையை ஆரம்பிக்குமாறும் விவசாய காப்புறுதிசபையின் பணிப்பாளர் நாயகம் பண்டுல வீரசிங்க தெரிவித்துள்ளார். இந்த வருடம் விவசாய செய்கையின் பாதிப்புக்காக இழப்பீடு வழங்குவதற்கென அரசாங்கம் 150 கோடி ரூபாவை ஒதுக்கியுள்ளதாகவும் அவர் மேலும் கூறினார் .

error: Content is protected !!
Don`t copy text!