காணொளி

கிரிவெசிபுர | ஸ்ரீ விக்ரம ராஜசிங்கனின் வரலாற்று காவியம் விரைவில் திரைப்படமாக…

இலங்கையின் முக்கிய நடிகர்களின் நடிப்பில் 1798 தொடக்கம் 1815 வரை கண்டியை ஆண்ட இலங்கையின் கடைசி மன்னனான ஸ்ரீ விக்ரம ராஜசிங்கனின் வாழ்கை வரலாற்றை கூறும் அட்புத படைப்பு “கிரிவெசிபுர”

Comment here

error: Content is protected !!
Don`t copy text!