செய்திகள்

அக்கரபத்தனை- சந்திரிகாமம் வீடமைப்பு திட்டத்திற்கு செல்லும் பிரதான பாதை புனரமைக்கப்பட்டுள்ளது..

அக்கரபத்தனை பிரதேச சபைக்குட்பட்ட சந்திரிகாமம் வீடமைப்பு திட்டத்திற்கு செல்லும் பிரதான பாதையானது பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கும் வாகன போக்குவரத்திற்கும் பல்வேறு சிரமங்களை ஏற்படுத்தியிருந்தது தொடர்பில் பொதுமக்கள் அக்கரபத்தனை பிரதேச சபையின் ஊடாக இராஜங்க அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டைமானின் கவனத்திற்கு கொண்டுவந்திருந்தனர்.

இதனை தொடர்ந்து இப்பிரதேச பாதையானது தோட்ட வீடமைப்பு மற்றும் சமுதாய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சின் 6 மில்லியன் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ் அக்கரபத்தனை பிரதேச சபையின் மேற்பார்வையில் புனரமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

Back to top button