செய்திகள்நுவரெலியாமலையகம்

அக்கரபத்தனை – சந்திரிகாமம் – மேகமலை பகுதியில் நெடுங்குடியிருப்பு ஒன்று இடிந்து விழும் அபாயத்தில்!

அக்கரபத்தனை – சந்திரிகாமம் – மேகமலை பகுதியில் உள்ள நெடுங்குடியிருப்பு ஒன்று இடிந்து விழும் அபாயத்தில் காணப்படுகின்றது.

12 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 69 பேர் இதன் காரணமாக இடம்பெயர்ந்துள்ளனர்.

இந்த பகுதியில் கடந்ததினம் தீப்பரவல் ஏற்பட்டு 12 குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Related Articles

Back to top button
image download