கண்டிசெய்திகள்

அக்குரஸ்ஸயில் பாரிய மண்சரிவு

அக்குரஸ்ஸ கெக்கிரிகந்த  பகுதியில் பாரியதொரு மண்சரிவு இன்று மாலை பதிவாகியுள்ளதாக இடர் முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த மண்சரிவினால் 03 வீடுகளுக்கும் 02 வர்த்தக நிலையங்களும் முழுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் வாழக்கூடிய மக்கள் தொடர்ந்தும் அவதானத்துடன் செயற்படுமாறு இடர் முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்ளது.

Related Articles

Back to top button
image download