...
செய்திகள்

அங்கொட லொக்காவின் துப்பாக்கிதாரி சுட்டுக்கொலை

இந்தியாவில் உயிரிழந்ததாக கூறப்படும் பிரபல பாதாள உலகத்தலைவர் அங்கொட
லொக்காவின் பிரதான துப்பாக்கிதாரி பொலிஸாரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டுள்ளார்.

சொல்டா எனப்படும் அசித ஹேமதிலக என்பவரே இவ்வாறு சுட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளார்.

பொலிஸாரை நோக்கி கைக்குண்டு ஒன்றை வீச முற்பட்ட போது அவர் மீது துப்பாக்கிப்
பிரயோகம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen