...
செய்திகள்

அடிப்படை வசதிகளின்றி வாழும் கண்டி கலஹா தோட்ட மக்கள்

கண்டி கலஹா மேற்பிரிவு தோட்டத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் எவ்வித அடிப்படை வசதிகளுமற்ற நிலையில் வாழ்கின்றனர்.

இப்பிரதேசத்தில் 4 தொகுதி லயன் குடியிருப்புகள் காணப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு தொகுதியின் இருபுறங்களிலுமாக 45 குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. மழைக்காலங்களில் இவ்வீடுகளில் வசிப்பதே கடினமாகும். சேதமடைந்த தகரக் கூரைகளின் வழியாக வடியும் நீரினால் மாணவர்கள் கல்வி கற்க முடியாத அவல நிலை காணப்படுகின்றது.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen