செய்திகள்

அநுராதபுரத்திலும் மொனராகலையிலும் மீண்டும் படைப்புழு தாக்கம்.

அநுராதபுரம் மற்றும் மொனராகலை மாவட்டங்களின் சில பகுதிகளில் சோளப்பயிர்ச்செய்கைக்கு அண்மித்த இடங்களில் படைப்புழு பரவி வருவதாக விவசாய திணைக்களம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது

படைபுழு மேலும் பரவாதிருப்பதற்கான நடவடிக்கைகைளை ஆரம்பித்துள்ளதாக திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் டப்ள்யூ.எம் டப்ள்யூ வீரகோன் தெரிவித்துள்ளார்.

எவ்வாறாயினும் விவசாயிகள், தமது பயிர்ச்செய்கையில் படைப்புழுவின் தாக்கம் உள்ளதா என்பது தொடர்பில் இடைக்கிடையே பரிசோதிப்பது சிறந்தது எனவும் விவசாயிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இம்முறை பெரும்போகத்தில் 8 ஆயிரம் தொடக்கம் 9 ஆயிரம் ஹெக்டேயர் நிலப்பரப்பில் சோளப்பயிர்ச்செய்கையை முன்னெடுக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

எதிர்வரும் டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு பின்னர் சோளத்தை இறக்குமதி செய்வதை முற்றாக நிறுத்துவதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Related Articles

Back to top button
image download