...
செய்திகள்

அனைத்து பாடசாலைகளினதும் ஆரம்பப்பிரிவுகள் ஆரம்பம்..

ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளன. 

ஒக்டோபர் 25ஆம் திகதி ஆரம்பப்பிரிவுகள் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளதாக கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் இன்று (22) தெரிவித்தார்.

பாடசாலைகளை மீண்டும் திறப்பது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்ட வழிகாட்டுதல்களை அந்தந்த கல்வி மற்றும் கல்வி சாரா ஊழியர்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen