செய்திகள்

அனைத்து பாடசாலைகளும் 15ம் திகதி மூடப்படும்

வாக்களிப்பு நிலையங்களாக பயன்படுத்தப்படவுள்ள அனைத்து பாடசாலைகளும் எதிர்வரும் 14 ஆம் திகதி கல்வி நடவடிக்கைகள் நிறைவடைந்த பின்னர், கிராம உத்தியோகத்தர்களிடம் ஒப்படைப்பதற்கு கல்வி அமைச்சு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

குறித்த பாடசாலைகளில், ஜனாதிபதி தேர்தலின் வாக்களிப்பு நடவடிக்கைகளும் வாக்குகள் எண்ணும் பணிகளும் இடம்பெறவுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது.

இதேவேளை, ஜனாதிபதி தேர்தலை முன்னிட்டு எதிர்வரும் 15 ஆம் திகதி நாட்டிலுள்ள அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் விடுமுறை வழங்கப்படவுள்ளது.

Related Articles

Back to top button
image download