செய்திகள்

அமீரகத்துக்கு தொழில் நிமித்தம் செல்லும் இலங்கையருக்கு துரித பி.சி.ஆர் பரிசோதனைகள்.

ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்திற்கு தொழிலுக்காகச் செல்லும் இலங்கையர்களுக்கு பண்டாரநாயக்க கட்டுநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தில் விரைவான பிசிஆர் சோதனைகள் முன்னெடுக் கப்படுகின்றன.

இதற்கமைய குறித்த நபர்கள் புறப்படும் நேரத்துக்கு 04 மணித்தியாலங்களுக்கு முன் வருமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

நாட்டிற்கு வரும் அனைத்து தனி நபர்களும் கொரோனாவுக்கு எதிர்மறையாக சோதனை செய்துள்ளனர் என்பதை உறுதிப்படுத்தும் அறிக்கை இருக்க வேண்டும் என ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அறிவித்ததை அடுத்ததே, மேற்படி நடவடிக்கையானது எடுக்கப்பட்டதாக சிவில் விமான சேவை நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen