உலகம்

அமெரிக்காவுக்கு எதிராக ஐரோப்பிய ஒன்றியம் பதில்.

பிரான்சுக்கு எதிரான ஐக்கிய அமெரிக்காவின் தீர்வை அச்சுறுத்தல்கள் தொடர்பில் ஓரணியாக பதிலளிக்கவுள்ளதாக ஐரோப்பிய ஒன்றியம் தெரிவித்துள்ளது.

அத்துடன் அமெரிக்காவை பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு வருமாறு ஒன்றியத்தின் பேச்சாளர் Daniel Rosario அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

வணிக நடவடிக்கை தொடர்பான விவகாரங்களில் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஓரணியாக பதிலளிப்பதுடன் தொடர்ந்தும் இணைந்து செயலாற்றும் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பிரான்ஸ் உற்பத்திகளுக்கு தீர்வை வரி விதிக்கவுள்ளதாக அமெரிக்கா நேற்று முன்தினம் அச்சுறுத்தியிருந்தது.

பிரான்சின் டிஜிட்டல் சேவைகள் தொடர்பான வரிக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் அமெரிக்கா அச்சுறுத்தல் விடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகின்றது.

Related Articles

Back to top button
image download