செய்திகள்

அரச ஊழியர்களுக்கு ரமழான் மாதத்தில் விசேட விடுமுறை நேரம் குறித்த சுற்றறிக்கை..

அரச ஊழியர்களுக்கு ரமழான் மாதத்தில் விசேட விடுமுறை நேரம் குறித்த சுற்றறிக்கை அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சின் செயலாளர் ஜே.ஜே ரத்னசிறி அவர்களால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

 

Related Articles

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com