செய்திகள்

அரச காணிகளை குறைந்த வருமானம் பெறும் குடும்பங்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்க தீர்மானம்…

அரசாங்கத்திடமுள்ள காணிகளை குறைந்த வருமானம் பெறும் குடும்பங்களுக்கு பகிர்ந்தளிப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கான அளவீட்டு பணிகள் தற்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக நில அளவைத் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

புதிய அரசாங்கத்தின் குறுகிய கால திட்டங்களின் கீழ், இந்த திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி நாடு முழுவதுமுள்ள, அரசிற்குரித்தான 30 ஆயிரம் காணிகளில் நில அளவீட்டு பணிகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன.

மொனராகலை, பதுளை, ஹம்பாந்தோட்டை ஆகிய பகுதிகளிலேயே அதிகளவில் காணப்படுகின்றன.

எதிர்வரும் பெப்ரவரி மாதத்தின் இறுதிக்கு முன்னர் அளவீட்டு பணிகளை நிறைவு செய்யப்படவுள்ளன.

Related Articles

Back to top button
image download