செய்திகள்

அரை சொகுசு பஸ்களின் அனுமதி பத்திரங்கள் இரத்து செய்யப்படும் அபாயம்.

ஜி பி எஸ் தொழிநுட்ப கருவிகள் பொருத்தப்படாத அரை சொகுசு பஸ் வண்டிகளின் வீதி அனுமதி பத்திரங்களை மேலும் நீடிக்காதிருக்க தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழு தீர்மானித்துள்ளது.

அவ்வாறான 16 பஸ்கள் தொடர்பில் நீதிமன்றத்திடம் அறிக்கை சமர்ப்பித்துள்ளதாக
தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

ஜிபிஎஸ் தொழிநுட்ப கருவிகள் பொருத்தப்படாத நூற்றுக்கும் அதிகமான அரை சொகுசு பஸ்கள் உள்ளதாக தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

பஸ்கள் எப்பகுதியில் பயணிக்கின்றன என்பது தொடர்பில் அறிந்து கொள்வதற்காகவும், முறைபாடுகள் கிடைக்கும் பட்சத்தில் அது குறித்த நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கும், எவ்வளவு கிலோமீற்றர் தூரம் பஸ் பயணித்துள்ளது என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக ஜிபிஎஸ் தொழிநுட்ப கருவி பயன்படுத்தப்படுவதாக தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழுவின் தலைவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Related Articles

Back to top button
image download