செய்திகள்

அவிசாவளை, கொஸ்கம மற்றும் ருவன்வெல்ல ஆகிய பகுதிகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன..

அவிசாவளை, கொஸ்கம மற்றும் ருவன்வெல்ல ஆகிய பகுதிகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

உடன் அமுலாகும் வகையில் இந்த பகுதிகள் தனிமைப்படுத்தப்படுவதாக கொவிட் -19 தொற்று ஒழிப்புக்கான தேசிய செயலணி தெரிவித்துள்ளது.

Related Articles

Back to top button