உலகம்

ஆசிய வர்த்தக உடன்படிக்கை விவகாரம் தொடர்பில் அவுஸ்திரேலியா கருத்து.

ஆசிய வர்த்தக உடன்படிக்கை தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகளை இந்தியா தொடரவேண்டுமென அவுஸ்ரேலிய வர்த்தக அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆசியா தழுவிய இந்த உடன்படிக்கை தொடர்பாக, தாய்லாந்தில் இடம்பெற்றுவரும் மாநாடொன்றில்   பிராந்தியத் தலைவர்கள் பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்த உடன்படிக்கை அடுத்தவாரம் கைச்சாத்திடப்படவுள்ளதாக தாய்லாந்து அறிவித்துள்ளது.

சீனாவின் ஆதரவுள்ள 16 நாடுகள் இந்த உடன்படிக்கையை முன்னெடுத்துச் செல்கையில், இந்தியாவும் இந்தப் பேச்சுவார்த்தைகளில் கலந்து கொள்ளவேண்டுமென அவுஸ்ரேலிய வர்த்தக அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

Related Articles

Back to top button