செய்திகள்

ஆடைத் தொழிற்சாலைகளுக்கு அனுமதி

எதிர்வரும் 3 நாட்களுக்கு பயணக் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் சுகாதார வழிகாட்டுதல்களுக்கு அமைய ஆடை தொழிற்சாலைகளின் செயற்பாடுகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக இராணுவத் தளபதி ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா தெரிவித்துள்ளார்.

ஆடை உற்பத்தி, விநியோகம், ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி ஆகிய செயற்பாடுகளை பாதுகாப்பு வழிமுறைகளுக்கு அமைய மேற்கொள்ள முடியும் என இராணுவத் தளபதி மேலும் தெரிவித்தார்.

Related Articles

Back to top button
image download