சமூகம்

ஆர்ப்பாட்டத்தில் குதித்த அம்பிட்டிய மக்கள்

கண்டி – அம்பிட்டிய வீதியில் ‘ரத்துபோக்கு’ என்ற இடத்தில் இருந்து தலாத்துஓயா வரையான பகுதியை அபிவிருத்தி செய்து தரும்படி கோரி பொது மக்கள் பாரிய ஆர்பாட்டம் ஒன்றில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

குறித்த ஆர்ப்பாட்டம் நேற்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்போது, டயர்களை எரித்து பாதையில் ஆர்ப்பாட்டத்தை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

இதன் காரணமாக போக்குவரத்தும் பாதிப்படைந்ததாகவும் குறிப்பிடப்படுகின்றது.

Related Articles

55 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button