செய்திகள்

இன்று கடமைகளை பொறுப்பேற்றார் புதிய ஜனாதிபதி.

7ஆவது நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஸ, ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இன்று தமது கடமைகளை பொறுப்பேற்றார்.

இன்று காலை ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இந்த நிகழ்வு இடம்பெற்றது.

Related Articles

Back to top button
image download