...
செய்திகள்

இன்று கொவிட் தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் இடங்கள்!

கொவிட் பரவலை கட்டுப்படுத்தும் முகமாக நாடளாவிய ரீதியில் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

அதனடிப்படையில் இன்று (13) மாவட்ட ரீதியில் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் முன்னெடுக்கப்படும் இடங்களின் விபரம் வருமாறு:

No description available.
No description available.
No description available.
No description available.

No description available.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen