இன்றைய சிந்தனை

இன்றைய சிந்தனை


எவ்வளவு தூரம் முடிகிறதோ அவ்வளவு தூரம் நேர்மையாகப் பாராட்டுங்கள்.

நீங்கள் சந்திக்கும் ஒவ்வொருரிடம் உள்ள நல்லதை பாராட்டுங்கள்.u

யாரைச் சந்தித்தாலும் இவரை நான் எப்படிப் பாராட்ட முடியும் என்று யோசியுங்கள்.
அதை செயல் படுத்துங்கள்.

இதனால் அனைவரும் உங்களை எப்போதும் விரும்புவார்கள்.

உண்மையான பாராட்டுக்கு மயங்காதவர்கள் உலகில் இல்லை எனலாம்.

Related Articles

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com