இன்றைய சிந்தனை

இன்றைய சிந்தனை


உங்களின் எண்ணங்கள் எங்கு செல்கிறதோ,

அங்கே தான் உங்கள் செயல்களும் இருக்கும்…

இலக்கைத் தேடி மட்டுமே மனமிருந்தால்,
கைக்கு எட்டியே தீரும்..

நம்பிக்கை கொண்டு, நல்லதையே .. எண்ணுங்கள்..

நல்லதே நடக்கும்….
வெற்றி நிச்சயம்!

Related Articles

Back to top button