இன்றைய சிந்தனை

இன்றைய சிந்தனை


மகிழ்ச்சி என்பது
தேடிக்கொள்வது அல்ல..

ஆங்காங்கே கொட்டிக் கிடக்குறது..

அதை உடன் இருப்பவர்களோடு அனுபவித்துக் கொண்டாலே போதும்..

மனமும் உறவுகளும் உற்சாகம் அடையும்!

Related Articles

Back to top button