இன்றைய சிந்தனை

இன்றைய சிந்தனை


சிறந்தவர்கள் என சிலரை நீங்கள் நம்பும் நேரத்தில், இல்லை நாங்கள் சிறந்த நடிகர்கள் என்று அவர்கள் நிரூபித்து விடுகிறார்கள்.

சிலரிடம் யோசித்து பேச வைக்கும். சிலரிடத்தில் பேசவே யோசிக்க வைக்கும்.

நம்பகத்தன்மைக்கு எதிராக நடந்து கொள்பவர்களிடம்
ஒன்றி செல்வதைவிட ஒதுங்கி செல்வது உத்தமம்.

எல்லோரையும் நம்பிக்கொண்டே இருக்காதீர்கள்.. ஏனென்றால்,
சிலருக்கு மட்டும்தான் நம்பிக்கையை காப்பாற்றும் பழக்கம் இருக்கிறது.

Related Articles

Back to top button
image download