இன்றைய சிந்தனை

இன்றைய சிந்தனை


மற்றொருவரை போல . நீங்கள் இருக்க,
நீங்கள் நகல் அல்ல..

மற்றவரின் சக்தியைவிட உங்கள் சக்தி அதிகம்…

உங்களை உங்களுக்கு உள்ளே தேடுங்கள்…
உலகமே உங்கள் புகழ் பேசும்..
உற்சாகமாக…

Related Articles

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com