இன்றைய சிந்தனை

இன்றைய சிந்தனை

உயர்ந்த தரம் என்பது அடுத்தவர் பார்வையில் இருந்து வர வேண்டியது அல்ல.

அது நம் மனதுக்குள் இருந்து வர வேண்டிய ஒன்று.

அடுத்தவர் கட்டளையால் எதுவும் செய்ய வேண்டாம். உங்கள் மனதின் மகிழ்ச்சிக்காய் எதையும் செய்யுங்கள்..

Related Articles

Back to top button
image download