இன்றைய சிந்தனை

இன்றைய சிந்தனை

அழுக்குகளில் எல்லாம் கொடியது அறியாமை என்னும் அழுக்கே.

  • கெளதம புத்தர்

விளக்கால் வெளிச்சம் மட்டும் தான் தர முடியும்.

ஆனால் அந்த வெளிச்சம் தேவை எங்கு என்பதை நாம் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும்.

உங்கள் மனம் எனும் தோட்டத்தில் நல்ல எண்ணங்களை விதைத்து நல்ல செயலை அறுவடை செய்யுங்கள்.

அது உங்களுக்கும் உங்களைச் சுற்றி உள்ளவர்களுக்கும் சேர்த்து விளக்கின் வெளிச்சமாக பலன் கொடுக்கும்.

ச.ஞ்ஜீவகுமார்

Related Articles

Back to top button
image download