செய்திகள்

இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்!

அமெரிக்க டொலரின் கொள்வனவு மற்றும் விற்பனை விலைகளை இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று அறிவித்துள்ளது.

இதன்படி டொலரின் கொள்வனவு விலை 356.67 ரூபாவாகவும் டொலரின் விற்பனை விலை 367.39 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

Related Articles

Back to top button