...
சமூகம்

இரத்தினபுரி உதவும் கரங்கள் அமைப்பின் மற்றுமொரு சமூக நலன் திட்டம்


இன்றையதினம் இரத்தினபுரி ஹப்புகஸ்தென்ன வேவல்கட்டிய வில் அமைந்துள்ள தோட்ட வைத்தியசாலை அண்மைகாலத்தில் அரசாங்கத்தில் உள்வாங்கப்பட்டிருந்தாலும் அத்தியாவசிய தேவை பூர்த்தியின்மையால் அங்கு வைத்தியசாலை சூழலில் பாதுகாப்பு வேலி அமைக்கப்பட வேண்டும் என்ற அத் தோட்ட மக்களின் கோரிக்கைக்கு அமைவாக இரத்தினபுரி உதவும் கரங்கள் அமைப்பின் தலைவராகிய R. ரமேஷ் அவர்களின் வேண்டுக்கோளுக்கு இணங்க இரத்தினபுரி உதவும் கரங்கள் அமைப்பின் பிரதான நன்கொடையாளறான திரு திருமதி சுந்தர்ராஐ் ,சுசிலா அவர்களின் ஊடாக வழங்கி வைக்கப்பட்ட முழுமையான நிதி தொகையில் அவ் வைத்தியசாலைக்கு பாதுகாப்பு வேலி வேலைதிட்ட்திற்க்கான பொருட்க்கள் இன்றைய தினம் கையளிக்கப்பட்டது இவ் வேலைத் திட்டத்திற்க்கான நிதியைய் வழங்கிவைத்தமைக்கு
என் மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவிப்பதாக இரத்தினபுரி உதவும் கரங்கள் அமைப்பின் தலைவரான R. ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார் .

பொருட்கள் கையளிக்கப்பபட்ட வேளை எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களை காணக்கூடியதாக உள்ளதுRelated Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen