சமூகம்

இரத்மலானை தொழில்சார் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் எதிர்ப்பு பேரணி

கொழுப்பு – இரத்மலானை தொழில்சார் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் எதிர்ப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

குறித்த எதிர்ப்பு பேரணி இன்று பல்கலைக்கழகத்திற்கு முன்னால் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மாணவர் கொடுப்பனவை பெற்றுக்கொள்ளுதல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் சிலவற்றை முன்வைத்து பெலன்கடை சந்தியில் இருந்து பல்கலைக்கழகத்தை நோக்கி மாணவர்கள் எதிர்ப்பு பேரணியை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button