மலையகம்

இராகலையில் நடைப்பெற்ற கூட்டு ஒப்பந்தம் தொடர்பான மூன்றாவது கலந்துரையாடல்!

மலையக மக்களின் கூட்டு ஒப்பந்தம் தொடர்பான மூன்றாவது கலந்துரையாடல் கடந்த சனிக்கிழமை (30.06.208) இராகலை பாரதி மண்டபத்தில் காலை 10 மணிக்கு ஆரம்பமாகி நடைபெற்றது.

மேற்படி கந்துரையாடலை மலையக சமூக ஆய்வு மையம் ஏற்பாடு செய்திருந்தது.

இந்த கலந்துரையாடலில் மலையகத்தை பிரநிதித்துவ படுத்திய பல சிவில் அமைப்புகளை சேர்ந்த உறுப்பினர்களும் கந்துகொண்டிருந்தனர்.

கூட்டு ஒப்பந்தம் என்பது வெறுமனே சம்பள பிரச்சனையை மாத்திரம் அடிப்படையாக கொண்டது அல்ல ,மலையக மக்களின் எதிர்க்காலமும் அதில் தான் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே அது தொடர்பான தெளிவு மலையக மக்களுக்கு வரவேண்டும் என்பதிலேயே இந்த கலந்துரையாடலில் முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து வரும் காலங்களில் ஏனைய மலையக பிரதேசங்களிலும் இந்த கலந்துரையாடல் இடம்பெறுவதற்கான ஆயத்தங்கள் முன்னெடுப்பு தொடர்பாகவும் இதன் போது தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button