செய்திகள்

இலங்கையின் பணவீக்கம் 20% ஆக உயர்வு!

சர்வதேச பணவீக்க சுட்டெண்ணின் படி இலங்கையில் பணவீக்கம் 20% ஐ தாண்டியுள்ளது இதுவே முதல் தடவையாகும்.கடந்த மாதத்தில் இலங்கையின் பணவீக்கம் 18.7% ஆக இருந்தது.

Related Articles

Back to top button