...
செய்திகள்

இலங்கையில் தங்கத்தின் அளவில் பாரிய வீழ்ச்சி

இலங்கையின் கையிருப்பிலிருந்த தங்கத்தின் அளவு குறைவடைந்துள்ளதாக தெரிய வருகின்றது.

இதன்படி, கடந்த நவம்பர் மாதம் கையிருப்பிலிருந்த 382.2 மில்லியன் டொலர் பெறுமதியான தங்க கையிருப்பு, டிசம்பர் மாத இறுதியில் 175.4 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் பெறுமதிக்கு வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இதன்படி, 206.8 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் பெறுமதியான தங்கத்தை, இலங்கை மத்திய வங்கி விற்பனை செய்துள்ளதாகவும் அறிய முடிகின்றது.
இதேவேளை, இலங்கை வசம் கடந்த நவம்பர் மாதம் காணப்பட்ட 1.6 பில்லியன் மொத்த கையிருப்பு, டிசம்பர் மாத இறுதியில் 3.137 பில்லியன் டொலர் வரை அதிகரித்துள்ளது.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen