...
செய்திகள்

இலங்கையில் மண்ணெண்ணெய்க்கான கேள்வி அதிகரிப்பு!

இலங்கையின் நாளாந்த மண்ணெண்ணெய் தேவை 100 மெட்ரிக் தொன்களால் அதிகரித்துள்ளதாக இலங்கை பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபனம் தெரிவித்துள்ளது.
இலங்கையில் நாளாந்த மண்ணெண்ணெய் தேவை ஏறத்தாழ 500 மெட்ரிக் தொன் என்றும், அது கடந்த சில நாட்களாக நாளொன்றுக்கு 600 மெட்ரிக் தொன்னாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உள்ளூர் சந்தைக்கு மண்ணெண்ணெய் தடையின்றி வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும், அதேபோன்று மீனவ மக்களுக்கு தேவையான எரிபொருளும் விடுவிக்கப்படும் எனவும் பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபனம் தெரிவித்துள்ளது.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen