செய்திகள்

இலங்கையை வந்தடைய உள்ளஅஸ்ட்ரா செனாகா தடுபூசிகள்!!!!!

இலங்கைக்கு எதிர்வரும் சனிக்கிழமை 72,8460 அஸ்ட்ராசெனாகா தடுபூசிகள் வந்தடைய உள்ளதாக சுகாதார அமைச்சர் பவித்ரா வன்னியாராச்சி தெரிவித்துள்ளார்.

இத் தடுப்பூசிகள் கோவெக்ஸ் திட்டத்தின் கீழ் கிடைக்கபெறுவதாக அவர் மேலும் தெரிவித்தார்

Related Articles

Back to top button