விளையாட்டு

இலங்கை அணி வீரர்கள் கராய்ச்சி ஹோட்டலில்..

இலங்கை அணி வீரர்கள் கராய்ச்சியில் அமைந்துள்ள பிரபல தனியார் ஹோட்டலொன்றில் இரவு உணவை களித்தனர். இதன்போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் இதோ..

Related Articles

Back to top button