...
செய்திகள்

இலங்கை உட்பட நான்கு நாடுகளை சேர்ந்த பயணிகளின் நுழைவுக்கு இத்தாலி அனுமதி

லங்கை, இந்தியா, பங்களாதேஷ் மற்றும் பிரேஸில் ஆகிய நாடுகளிலிருந்து வருபவர்களுக்கு முன்னர் இருந்த சிறப்பு கட்டுப்பாடுகளை ஒக்டோபர் 26 முதல் இரத்து செய்துள்ளதாக இத்தாலிய வெளியுறவு மற்றும் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.மேற்கண்ட நாடுகளில் இருந்து அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக நாட்டிற்கு வருபவர்கள் பட்டியல் E க்கு மாற்றப்பட்டதால் இனி இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக இத்தாலிய அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளனர்.

புதிய விதிகளின் அடிப்படையில் ஒக்டோபர் 26 முதல், மேற்கூறிய நான்கு நாடுகளில் இருந்து இத்தாலியை அடையும் பயணிகள் நாட்டிற்குள் நுழைவதற்கு அனுமதிக்க சுகாதார அமைச்சகத்தின் அங்கீகாரம் வழங்கத் தேவையில்லை.

எவ்வாறாயினும் தொழில், மருத்துவம் மற்றும் படிப்பு தொடர்பான காரணங்களுக்காக இத்தாலிக்குச் செல்லத் திட்டமிடுபவர்கள் மட்டுமே நாட்டிற்குள் நுழைய தகுதியுடையவர்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலதிகமாக பிற அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக இத்தாலிக்குள் நுழைய வேண்டியவர்களும் அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

கடந்த 14 நாட்களில் நான்கு நாடுகளில் ஒன்றில் தங்கியிருந்தாலோ அல்லது பயணித்த பின்னாலோ இத்தாலிக்குத் திரும்பும் நபர்கள், நுழைவதற்கு 72 மணி நேரத்திற்குள் மேற்கொள்ளப்பட்ட எதிர்மறையான கொவிட்-19 சோதனையை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும் இத்தாலிய சுகாதார அமைச்சகம் வழங்கிய தரவுகளில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen