...
செய்திகள்

இலங்கை ரூபவாஹினி கூட்டுத்தாபனத்திற்கு புதிய தலைவர் நியமிப்பு

இலங்கை ரூபவாஹினி கூட்டுத்தாபனத்தின் தலைவராக சொனால குணவர்தன நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

சொனால குணவர்தன இலங்கை தேசிய நூலகத்தின் தலைவராக முன்னர் கடமையாற்றியவர்.

முன்னாள் தலைவர் ரெஜினோல்ட் குரே இந்த வாரம் பதவியை ராஜினாமா செய்த நிலையிலேயே அவர் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen