செய்திகள்

இளைஞர் யுவதிகளுக்கான தேசிய மட்டத்திலான தொழில் சந்தை ..

நாட்டிலுள்ள இளைஞர் யுவதிகளுக்கான தேசிய மட்டத்திலான தொழில் சந்தையொன்றை ஒழுங்கு செய்ய மனிதவலு மற்றும் தொழில் பாதுகாப்பு திணைக்களம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

அடுத்த மாதம் ஏழாம் திகதி முதல் 9 ஆம் திகதி வரை இடம்பெறவுள்ளது. நாட்டின் 14 மாவட்டங்களை இலக்காகக் கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சி ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு துறைகளில் அதிக அளவிலான தொழில் வாய்ப்புக்கள் தற்சமயம் காணப்படுவதாக திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் அனுஷா கோகுல தெரிவித்துள்ளார்.

அரசாங்க தகவல் திணைக்களம்

Related Articles

Back to top button