செய்திகள்

உயர்கல்வி அமைச்சரின் அதிரடி முடிவு.!

மகபொல புலமைப் பரிசில் பொறுப்பு நிதியம் எனும் பெயரை லலித் அதுலத்முதளி பொறுப்பு நிதியம் என்று மாற்றுவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக உயர்கல்வி அமைச்சர் விஜேதாஸ ராஜபக்ஷ தெரிவித்தார்.

இன்று கொழும்பில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனைக் தெரிவித்தார்.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button