கல்விசெய்திகள்

உயர்கல்வி அமைச்சர் பந்துல குணவர்தனவிற்கும் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவிற்கும் இடையில் விசேட கலந்துரையாடல்..?

உயர்கல்வி அமைச்சர் பந்துல குணவர்தனவிற்கும் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவிற்கும் இடையில் நாளை விசேட கலந்துரையாடல் இடம்பெறவுள்ளது.

உயர்தரப் பரீட்சையில் சித்திபெறும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் பல்கலைக்கழக அனுமதியை பெற்றுக் கொடுக்கும் நோக்கில் இந்த கலந்துரையாடல் இடம்பெறவுள்ளதாக உயர் கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

உயர் கல்வி அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்படவுள்ள பல்கலைக்கழகங்களில் புதிதாக ஆரம்பிக்கப்படவுள்ள வழிமுறைகளூடாக இந்த நோக்கங்களை அடைவதற்கு தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக உயர் கல்வி அமைச்சு கூறியுள்ளது.

பல்கலைக்கழக பொறிமுறைக்குள் காணப்படகூடிய சிக்கல்கள் தொடர்பில் கலந்துரையாடி அது குறித்து தீர்வுகளை பெறுவதற்கும் தீர்மானித்துள்ளதாக உயர் கல்வி அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

Related Articles

Back to top button
image download