செய்திகள்

உயர்தரப் பரீட்சையின் செயல்முறை பரீட்சை

கல்விப் பொதுத்தராதர பத்திர உயர்தர பரீட்சையின் செயல்முறை பரீட்சை அடுத்த மாதம் 2 ஆம் திகதி வரை இடம்பெறவிருக்கிறது.

இதேவேளை, கல்விப் பொதுத்தராதர பத்திர உயர்தர பரீட்சையின் இரண்டாம் கட்ட விடைத்தாள் மதிப்பீட்டு பணி இன்று ஆரம்பமானது. எதிர்வரும் 24 ஆம் திகதி வரை விடைத்தாள் மதிப்பீட்டு பணி இடம்பெறவுள்ளது.

24 பாடசாலைகள் இரண்டாம் கட்டவிடைத்தாள் மதிப்பீட்டு பணிக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நான்கு பாடசாலைகள் இந்தக் காலப்பகுதியில் முற்றாக மூடப்படுவதோடு ஏனைய 20 பாடசாலைகளும் பகுதி அளவில் மூடப்படவுள்ளதாக பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகம் சனத் பூஜித தெரிவித்தார்.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button