கல்விசெய்திகள்

உயர்தர பரீட்சையின் விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகள் – சில பாடசாலைகளுக்கு பூட்டு.

உயர்தரப் பரீட்சையின் இரண்டாம் கட்ட விடைத்தாள் மதிப்பீட்டு பணிகளுக்காக 4 பாடசாலைகள் மூடப்படவுள்ளன.

இந்த பாடசாலைகள்  எதிர்வரும் 15 ஆம் திகதி முதல் ஒக்டோபர் மாதம் முதலாம் ஆம் திகதி வரை முழுமையாக மூடப்படவுள்ளதாக பரீட்சைகள் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

இதற்கு மேலதிகமாக இந்த காலப்பகுதிக்குள் 27 பாடசாலைகள் பகுதி அளவில் மூடப்படவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.

கொழும்பு ஆனந்தா கல்லூரி, கண்டி வித்தியாரத்ன வித்தியாலயம், மாத்தறை மஹனாமா கல்லூரி மற்றும் குருணாகல் லக்தாஸ் டி மெல் மகா வித்தியாலயம் ஆகிய பாடசாலைகள் முழுமையாக மூடப்படவுள்ளன.

மட்டக்களப்பு புனித சிசிலியா மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் இந்து மகளிர் கல்லூரி வேம்படி உயர் மகளிர் கல்லூரி, வவுனியா சைவ பிரகாசம் மகா வித்தியாலயம், அநுராதபுரம் சென்.ஜோசப் கல்லூரி, பதுளை தர்மதூத கல்லூரி, குருணாகல், வடமேல் ரோயல் கல்லூரி ஆகிய பாடசாலைகள் பகுதி அளவில் மூடப்படவுள்ளன.

கொழும்பு டீ.எஸ் சேனாநாயக்க கல்லூரி, விசாகா கல்லூரி, லும்பினி வித்தியாலயம், கம்பஹா யசோதரா தேவி வித்தியாலயம், பண்டாரவத்த பராக்கிரம மகா வித்தியாலயம் மற்றும் களுத்துறை திஸ்ஸ வித்தியாலயம் ஆகியன பகுதி அளவில் மூடப்படவுள்ளன.
கேகாலை சென்.ஜோசப் கல்லூரி, குளியாபிட்டிய சாரநாத் மகா வித்தியாலயம், கண்டி புஷ்பதான மகளீர் வித்தியாலயம், உயர் மகளிர் கல்லூரி மற்றும் மஹானாம கல்லூரி ஆகியனவும் பகுதி அளவில் மூடப்படவுள்ளன.

மாத்தறை புனித தோமஸ் மகளிர் கல்லூரி, இரத்தினப்புரி சீவிலி மத்திய கல்லூரி, காலி சங்கமித்தா மகளிர் கல்லூரி மற்றும் சுதர்மா வித்தியாலயம் ஆகியனவும்  எதிர்வரும் 15 ஆம் திகதி முதல் ஒக்டோபர் முதலாம் திகதி வரை பகுதியளவில் மூடப்படவுள்ளன.
முழுமையாக மூடப்படும் பாடசாலைகளின் கல்வி நடவடிக்கைகள் அடுத்த மாதம் 02 ஆம் திகதி மீள ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளன.

Related Articles

Back to top button
image download