செய்திகள்

உயர் தேசிய விவசாய டிப்ளோமாவுக்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சைக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன

இலங்கை விவசாயப் பாடசாலைகளில் விவசாயம் தொடர்பான உயர் உற்பத்தித் தேசிய டிப்ளோமா தொழில்நுட்ப கற்கைக்கு மாணவர்களை அனுமதிப்பதற்கான போட்டிப் பரீட்சைக்கு விவசாயத் திணைக்களத்தினால் விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.இந்த போட்டி பரிட்சைக்கான விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018.05.21 ஆகும். மேலதிக தகவல்களுக்கு அரசாங்க 20/04/2018 அன்றைய வர்த்தமானி பத்திரிக்கையை பார்க்கவும்.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button