செய்திகள்

உலக சந்தையில் மசகு எண்ணை விலை வீழ்ச்சி!

உலக சந்தையில் மசகு எண்ணை விலை வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

BRENT மசகு எண்ணெய் பீப்பா ஒன்றின் விலை 5 அமெரிக்க டொலர்கள் குறைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

அதனடிப்படையில் தற்போதைய புதிய விலை 109.79 டொலர்களாக பதிவாகின்றது.

US WTI மசகு எண்ணெய் பீப்பாய் ஒன்றில் விலை 5.37 டொலர்களால் வீழ்ச்சியடைந்து புதிய விலை 104.15 டொலர்களாக பதிவாகின்றது.

Related Articles

Back to top button