...
மரண அறிவித்தல்

ஊடகவியலாளர் பிரகாஷ் கோவிட் தொற்று காரணமாக உயிரிழந்துள்ளார்..

ஊடகவியலாளர் பிரகாஷ் ஞான பிரகாஷ் கோவிட் தொற்று காரணமாக உயிரிழந்துள்ளார்.

மாற்று திறனாளியான அவர் பல்வேறு வகையிலும் ஊடகத்தின் மூலம் சமூகம் சார்ந்து பங்களிப்பு செய்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அவரது ஆன்மா சாந்தியடையும் அவரை பிரிந்து வாடும் அவரின் குடும்பத்துக்கும் மலையகம் .lk ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவிக்கின்றது.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen