செய்திகள்மலையகம்

எம் மக்களுக்கு தீபாவளிக்கு மேலதிக 5000

பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு தீபாவளி முற்பணமாக 5000 ரூபா வழங்கப்படவுள்ளது.

இதற்கான அமைச்சரவை அனுமதி இன்று வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தேசிய தேயிலை சபையினூடாகவே இந்த 5000 ரூபாய் வழங்கப்படவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Related Articles

Back to top button