...
செய்திகள்பதுளைமலையகம்

எரிவாயு கொள்கலன் கொள்வனவுக்காக பண்டாரவளை நகரில் மக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருப்பு.

இன்று காலை 7.00 மணி முதல் பண்டாரவளை நகரில் அமைந்துள்ள எரிவாயு கொள்கலன் விற்பனை நிலையத்திற்கு முன்பாக எரிவாயு கொள்கலனுடன் மக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்தனர்.

இருப்பினும் சுமார் 20 பேருக்கு மாத்திரமே எரிவாயு கொள்கலன் பெற்றுக்கொள்வற்கான இலக்கங்கள் எரிவாயு விற்பனை நிலைய விநியோகஸ்தர்களால் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

மேலும் 20 பேருக்கு மேலதிகமாக கொள்கலனை பெற்றுக்கொள்வதற்கு மக்கள் வரிசையில் காத்திருந்தமையை காணக்கூடியதாக இருந்தது.

ராமு தனராஜா

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen