சமூகம்செய்திகள்

ஏப்ரல் 21 தாக்குதல் பிரதி அறிக்கை இன்னும் கிடைக்க பெறவில்லை.

ஏப்ரல் 21 தாக்குதல் தொடர்பில் விசாரணைகளை மேற்கொண்ட ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் இறுதி அறிக்கையின் பிரதி இதுவரை தமக்குக் கிடைக்கப்பெறவில்லை என பேராயர் கர்தினால் இன்று [11/2] இடம் பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் இதனை மெல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டகை தெரிவித்துள்ளார்.

Related Articles

Back to top button